Start Archiwum 2008/2009 Konferencja naukowa: „Rodzina Zastępcza”

PostHeaderIcon Konferencja naukowa: „Rodzina Zastępcza”

16 marca 2009 roku w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyła się kolejna konferencja organizowana przez Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej. Tym razem nie była ona poświęcona tematyce międzykulturowości lecz obejmowała problematykę rodzicielstwa zastępczego. Celem konferencji było rozpowszechnianie wiedzy na temat rodzin zastępczych wśród studentów, poznanie działalności placówek oraz osób, które zawodowo zajmują się tą problematyką. Ponadto jednym z celów tej konferencji było promowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród wszystkich uczestników konferencji. Zapoznanie uczestników z procedurą i trudem jaki trzeba włożyć w to aby tworzyć rodzinę zastępczą, ale również z pozytywnymi walorami takiego poświęcenia.

Jako pierwsze wystąpiły mgr Irena Kozioł-Kasperek oraz mgr Mariola Kania-Waliszewska, które pracują w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej i przedstawiły referaty dotyczące sytuacji opieki zastępczej oraz programu „Starszy Brat, Starsza Siostra” działającego na rzecz rodzin zastępczych w ich rejonie. Kolejną prelegentką była dr Małgorzata Klecka, która jako terapeutka przedstawiła kondycję dzieci trafiających do rodzin zastępczych. Zwróciła uwagę na stan zdrowia psychicznego i fizycznego takich dzieci, omówiła problemy wychowawcze oraz różne zaburzenia w rozwoju dziecka z jakimi mogą spotkać się rodzice zastępczy. Następna prelegentka omówiła sytuację rodzin zastępczych w powiecie cieszyńskim. Mgr Edyta Toman przedstawiła nam dane, które ukazywały ile osób uczestniczy w szkoleniach na rodzinę zastępczą, ile podejmuje się ją założyć, jak liczne są to rodziny i jaką mają formę. Po krótkiej przerwie na kawę mgr Anna Wójcik przedstawiła standardy obowiązujące w opiece zastępczej, Omówiła problem doboru dzieci do rodzin, wymagań jakie stawia się rodzinie, w jakich sytuacjach dzieli się rodzeństwo i dlaczego, jaka jest procedura i jak wyglądają kwestie finansowania takich rodzin. Następnym gościem była mgr Janina Habiciak, która na co dzień pracuje w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Bielsku Białej, a która opowiedziała nam o akcji „Szukam domu” jej głównych założeniach i odniesionych sukcesach. Jako kolejne wystąpiły studentki z naszego koła przedstawiając badania dotyczące wiedzy i postaw studentów wobec rodzicielstwa zastępczego. Badania zostały przeprowadzone wśród studentów naszego wydziału, a wyniki obrazowały sposób myślenia i zapatrywania się studentów pedagogiki na temat rodzicielstwa zastępczego. Na samym końcu wysłuchaliśmy wystąpień z życia wziętych, gdzie mgr Bogusława Nidecka oraz Barbara Ćwieczek jako matki zastępcze opowiedziały nam o swojej rodzinie, wzlotach upadkach, trudnościach oraz o satysfakcji z jaką mają do czynienia w tak trudnej pracy.

Na naszym wydziale kształcą się głównie przyszli pedagodzy i nauczyciele, więc konferencja ta wzbogaciła ich wiedzę, którą będą mogli również wykorzystać w swej przyszłej pracy. Konferencja była bardzo ciekawa i mamy nadzieję, że uda nam się w przyszłości zorganizować takich więcej…