Start Publikacje Publikacje naukowe

PostHeaderIcon Publikacje naukowe

Działalność KNEM od samego początku była przedmiotem refleksji naukowej. Rezultaty niektórych projektów zostały opisane w publikacjach, których spis znajduje się poniżej. Artykuły ułożono w porządku chronologicznym.

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Aleksandra GANCARZ: Aktywność studentów pedagogiki z Cieszyna na polu edukacji międzykulturowej. W Vera Koval (red.) Społeczny młodzieżowy ruch studencki i jego rola w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Wyd. VA Smith, Zaporoże DIG 2016, s. 32-37.

Sandra KOCJAN: Studenckie Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej – najnowsze wydarzenia. W: Alina SZCZUREK-BORUTA: Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 1: Między teorią a praktyką. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015.

Katarzyna ZLOCH, Aleksandra GANCARZ: Idee na przekór schematom, czyli myślenie lateralne (Cieszyn, 12 grudnia 2013 roku). W: Alina SZCZUREK-BORUTA: Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 1: Między teorią a praktyką. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015.

Justyna JABŁEKA, Irena KUBAK: Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej jako przykład dobrego połączenia studenckiej praktyki z akademicką teorią. „Edukacja Międzykulturowa” 2013, nr 2.

Aleksandra GANCARZ: Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w Kole Naukowym Edukacji Międzykulturowej w pracy zawodowej absolwentów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. „Edukacja Międzykulturowa” 2013, nr 2.

Aleksandra GANCARZ: Studenckie Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej. W: Bronislava KASÁČOVÁ (red.): Inovacne trendy v edukacnej teorii a praxi. Banská Bystrica 2007.

Katarzyna GEBEL: Poznajmy Innego, czyli jak polscy studenci postrzegają inne narodowości. W: Bronislava KASÁČOVÁ (red.): Inovacne trendy v edukacnej teorii a praxi. Banská Bystrica 2007.

Agnieszka GOZDEK: Zajęcia edukacyjne prowadzone przez Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej. W: Bronislava KASÁČOVÁ (red.): Inovacne trendy v edukacnej teorii a praxi. Banská Bystrica 2007.

Tomasz GEBEL, Katarzyna JAS: Tolerancja przedmiotem studenckiej refleksji. „Wychowanie na Co Dzień” 2005, nr 9 (144).